องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]21
2 ประชาสัมพันธ์ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]17
3 การโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาด) [ 22 เม.ย. 2565 ]14
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบล) [ 31 มี.ค. 2565 ]15
5 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]34
6 โครงการ กิจกรรม 5 ส. "(Cteaning Day)" [ 25 ก.พ. 2565 ]14
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2565 ]18
8 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2564 ]17
9 โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]15
10 บันทึการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]8
11 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]16
12 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2564 ]120
13 ประชาสัมพันธ์การร่วมรณรงค์"การใช้ถุงผ้า งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก" [ 5 เม.ย. 2564 ]119
14 งานจัดเก็บรายได้ [ 1 มี.ค. 2564 ]113
15 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 7 ม.ค. 2564 ]125
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวินัย [ 28 ธ.ค. 2563 ]7
17 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์การขอรับเงินจัดการศพ ปี2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]116
18 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตรตำบลเมืองโดน [ 9 มี.ค. 2563 ]116
19 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ [ 8 มี.ค. 2563 ]116
20 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วินัยข้าราชการท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2563 ]98
 
หน้า 1|2|3