องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]110
2 ประชาสัมพันธ์ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]94
3 การโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาด) [ 22 เม.ย. 2565 ]94
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบล) [ 31 มี.ค. 2565 ]113
5 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]111
6 โครงการ กิจกรรม 5 ส. "(Cteaning Day)" [ 25 ก.พ. 2565 ]85
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2565 ]109
8 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2564 ]85
9 โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]79
10 บันทึการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]81
11 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]87
12 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2564 ]217
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวินัย [ 28 ธ.ค. 2563 ]81
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]195
15 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2561 ]157
16 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2561 ]171
17 “วัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน” [ 2 ต.ค. 2561 ]194
18 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ(รอบสอง) [ 8 พ.ค. 2561 ]251
19 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ(รอบสอง) [ 8 พ.ค. 2561 ]273
20 ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ [ 20 มิ.ย. 2560 ]282
 
หน้า 1|2