องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 (2) [ 5 เม.ย. 2564 ]27
2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณ2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]21
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564 (โครงการเชิดชูเกียตริพนักงาน ฯ) [ 5 เม.ย. 2564 ]22
4 โครงการอบรมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]19
5 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 5 เม.ย. 2564 ]21
6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]27
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]27
8 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 เม.ย. 2564 ]27
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]27
10 ประกาศเชิดชูพนักงานฯ [ 5 เม.ย. 2564 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5