องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564(ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]9
2 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอน [ 5 เม.ย. 2564 ]14
3 ประชาสัมพันธ์การร่วมรณรงค์"การใช้ถุงผ้า งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก" [ 5 เม.ย. 2564 ]14
4 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองโดน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]11
5 งานจัดเก็บรายได้ [ 1 มี.ค. 2564 ]11
6 ประชาสัมพันการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 5 ก.พ. 2564 ]21
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 5 ก.พ. 2564 ]15
8 ปรชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 " 4 อาการสัญญาณเตือน COVID-19) [ 2 ก.พ. 2564 ]19
9 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 7 ม.ค. 2564 ]13
10 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ม.ค. 2564 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15