องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564(ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 [ 19 เม.ย. 2564 ]2
3 รัับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]5
4 รายงานการประเมิน ITA ประจำปี ๖๓ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]3
5 ประชาสัมพันการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 5 ก.พ. 2564 ]10
6 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 25 ม.ค. 2564 ]10
7 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]1
8 ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขาดเล็ก pm 2.5 [ 1 ธ.ค. 2563 ]1
9 รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]0
10 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์การขอรับเงินจัดการศพ ปี2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7