องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม-2561 [ 13 พ.ย. 2560 ]184
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 10 พ.ย. 2560 ]163
3 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 10 พ.ย. 2560 ]37
4 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่4 [ 9 พ.ย. 2560 ]147
5 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่1 [ 9 พ.ย. 2560 ]144
6 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่6 [ 8 พ.ย. 2560 ]172
7 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่5 [ 8 พ.ย. 2560 ]146
8 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่4 [ 8 พ.ย. 2560 ]155
9 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่3 [ 8 พ.ย. 2560 ]140
10 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่1 [ 8 พ.ย. 2560 ]143