องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]18
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 พ.ค. 2562 ]112
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 พ.ค. 2562 ]100
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 30 เม.ย. 2562 ]88
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 30 ต.ค. 2560 ]144