องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เมืองโดน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงงขั้นตอนละลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน [ 16 ต.ค. 2562 ]9
2 การต่อใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 5 ต.ค. 2561 ]109
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ต.ค. 2561 ]93
4 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 5 ต.ค. 2561 ]87
5 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2561 ]99
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]99
7 แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ม.ค. 2559 ]197
8 คู่มือสำหรับประชาชน : ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 19 ส.ค. 2558 ]75
9 คู่มือสำหรับประชาชน : การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 17 ส.ค. 2558 ]67
10 แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 16 ธ.ค. 2557 ]76
 
หน้า 1|2