องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
รายงานการประชุมประชุมสภา อบต.เมืองโดน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [ 23 เม.ย. 2557 ]232
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ [ 10 ม.ค. 2557 ]224
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 12 ธ.ค. 2556 ]230
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 15 ส.ค. 2556 ]2
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๔ [ 6 ก.ค. 2554 ]215